Dokumenty projektu
Strona główna
Dokumenty
Warunki rekrutacji do projektu
 
Realizacja
Formularz zgłoszeniowy
Formularz należy pobrać na swój komputer, otworzyć i wypełnić komputerowo, wydrukować i dostarczyć do szkoły.
 
Strona szkoły
Wyniki rekrutacji - technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych
 
 
Program praktyk 25.11-15.12.2018r. - technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych